Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w trzeciej konferencji naukowej z cyklu „Towaroznawstwo w badaniach i praktyce/Commodity Science in Research and Practice”, pod tytułem „Nauki o jakości wobec wyzwań innowacyjnej gospodarki i zrównoważonego rozwoju”, organizowanej przez Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Towaroznawcze.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2019 roku w Krakowie na terenie kampusu UEK.

Konferencja ma charakter międzynarodowy i skupia przedstawicieli z wiodących krajowych i zagranicznych ośrodków realizujących badania naukowe z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Konferencja stwarza możliwość prezentacji własnych osiągnięć, przedyskutowania najistotniejszych zagadnień dotyczących wykorzystania potencjału nauk o jakości we współczesnej gospodarce opartej na zrównoważonym rozwoju oraz rozpowszechnienia informacji o podjętych inicjatywach badawczych.  Obok wymiany doświadczeń pozwoli na nawiązanie bezpośrednich kontaktów umożliwiających współpracę na styku nauka-praktyka.

 

Serdecznie zapraszam do gościnnego i pięknego Krakowa

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. inż. Renata Salerno-Kochan, prof. UEK

Organizatorzy:

Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Polskie Towarzystwo Towaroznawcze

 

Sponsor Konferencji:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie